آزمایشگاه کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن

یکی از اهداف اصلی شرکت آواگستر آسیا تولید محصولات با کیفیت و بادوام بالا می‌باشد که به جهت دستیابی به این امر دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت مدرن و مجهزی است که رعایت الزامات استانداردهای ملی در الویت کار آن می باشد.

هدف از تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت انجام آزمونهای مرتبط با مواد اولیه و لوله های پلی اتیلن تک‌جداره و دوجداره کاروگیت مطابق با الزامات استانداردهای ملی تولید می‌شود.

محصولات شرکت براساس استاندارد‌های ملی INSO9116-1 ، INSO9116-3 ، INSO14427-1 ، INSO14427-2 ، برای کارفرمایان محترم تولید می‌شود.

کد استاندارد
عنوان
ISIRI 9116-1
پلاستیکها – سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی-سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی سی صلب (PVC-U) با دیواره ساختمند- قسمت 1: ویژگی های مواد و معیارهای کارایی برای لوله ها، اتصالات و سامانه
ISIRI 9116-3
پلاستیکها – سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی-سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پی وی سی صلب (PVC-U) با دیواره ساختمند-قسمت 3: لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف،نوع B
ISIRI 14427-1
پلاستیکها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE)- قسمت 1:کلیات
ISIRI 14427-2
پلاستیکها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE)- قسمت 2: لوله ها
ISIRI 14427-2-a
پلاستیکها – سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE)- قسمت 2: لوله ها (اصلاحیه شماره 1)

مشخصات کلی مواد اولیه

مشخصات کلی مواد اولیه مصرفی در تولید لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی به شرح زیر می باشد.

پلی اتیلن

پلی اتیلن 63 باحداقل استحكام مورد نیاز برابر 6.3 مگاپاسكال (PE 63 / MRS 6/3 MPa)

 پلی اتیلن 80 باحداقل استحكام مورد نیاز برابر 8 مگاپاسكال(PE 80 / MRS 8 MPa)

پلی اتیلن 100 باحداقل استحكام مورد نیاز برابر 01 مگاپاسكال  (PE 100 / MRS 10MPa) حداقل استحكام مورد نیاز (MRS) 

پلی اتیلن بر اساس گواهی فنی از مراکز معتبر بین المللی مانند BodyCote  و GasTec تعیین میگردد. 

رنگ پلی اتیلن اولیه مشكی یا طبیعی (بیرنگ) بوده که در تولید لوله های انتقال آب بیشتر نوع طبیعی به همراه مستربچ مشكی استفاده میگردد.

مشخصات فنی مواد اولیه

ویژگی های فنی مواد اولیه مطابق مشخصات ارائه شده توسط شرکت تولید کننده مواد اولیه می باشد. استفاده از مواد برگشتی در تولید لوله مجاز نمی باشد.

دیتاشیت پلی اتیلن HDPE با گرید EX3 پتروشیمی امیرکبیر

آزمونهای تولید و آزمون لوله دوجداره کاروگیت پلی اتیلن به شرح زیر انجام می پذیرد:

1-دانسیته (براساس استاندارد ISIRI 7175-5) : ویژگیهای فیزیکی مواد پلی اتیلن را می‌توان از روی چگالی‌اش با تقریب خوبی پیش بینی کرد. به این منظور این آزمون به روش شناور سازی بر روی مواد اولیه و لوله کاروگیت تولید شده انجام می‌پذیرد.

2- شاخص جریان مذاب ( بر اساس استاندارد6980 ISIRI) : آزمون شاخص جریان مذاب روشی جهت اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مذاب مواد گرما نرم ، تحت شرایط مشخص دما بوده و با برحسب گرم بر ده دقیقه است .

3- مقاومت حلقوی بلند مدت (براساس استاندارد DIN 16961) : استحکام حلقوی دراز مدت لوله کاروگیت پلی اتلین ، تعیین کننده عمر یک لوله در برابر فشارهای خارجی وارد برآن انجام می باشد.

4- مقاومت حلقوی کوتاه مدت(براساس استاندارد ISO 9969) : آزمون مقاومت حلقوی کوتاه مدت روشی جهت اندازه‌گیری مقاومت حلقوی لوله‌ها است.

5- انعطاف پذیری حلقوی (براساس استاندارد EN 1446) : وقتی لوله تحت فشار قرار گیرد ، تحت یک تنش خاص ، تغییر شکل ایجاد شده در آن کشسان می‌باشد و با کاهش تنش لوله به شکل اولیه خود باز می‌گردد. در این آزمون لوله تحت فشار قرار می‌گیرد تا به اندازه 30% قطر آن خمیده گردد، پس از حذف نیرو لوله کاروگیت باید به حالت اولیه خود برگردد و هیچگونه تحرک و شکستگی دائمی در لوله مشاهده نگردد.

6-اندازه گیری میزان دوده(براساس استاندارد ISIRI 7175-2) : رنگ لوله بر روی پایداری دراز مدت لوله در برابر باد و آفتاب موثر است ، دوده که برای سیاه کردن لوله پلی اتیلن ( به صورت مستربچ ) به آن افزوده می‌شود، پایداری بسیار مناسبی در برابر پرتو فرابنفش ایجاد می‌کند توسط این آزمون میزان دوده مواد اولیه و لوله کاروگیت تولید شده کنترل می‌نماید.

7-پراکنش دوده (براساس استانداردISIRI 7175-6) : پراکنش دقیق و مناسب دوده در پلی اتیلن برای دستیابی به ویژگیهای کارکردی مورد نظر، مورد اهمیت می‌باشد ضمن اینکه پراکنش مناسب دوده در صافی سطح لوله بسیار موثر می‌باشد.دراین آزمون چگونگی پراکنش و توزیع دوده بررسی می‌گردد.

8-کنترل ابعادی ( براساس استاندارد DIN 16961- ISIRI 9116) : توسط این کنترل میزان قطر داخل ، ضخامت جداره داخلی و طول مادگی و طول لوله های تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

9-آب بندی : در آزمون آببندی فشار آبی به اندازه 0.5 بار به مدت یک دقیقه بر لوله وارد می‌شود و هیچ نشستی نباید در لوله صورت گیرد .

آزمون‌هایی که بر روی مواد اولیه لوله کاروگیت پلی اتیلن انجام می‌گیرد:

1. آزمون شاخص جریان مذاب (MFI)

2. آزمون چگالی (دانسیته)

3. آزمون پایداری حرارتی (OIT)

4. آزمون پراکنش دوده

آزمونهای لوله کاروگیت جهت تائیدیه کیفیت و استاندارد بودن

• تست ضربه لوله کاروگیت
• کیفیت مناسب ظاهری لوله کاروگیت و بررسی آن
• نشانه گذاری و مارکینگ لوله کاروگیت
• حداقل ضخامت لایه بیرونی لوله دوجداره کاروگیت
• حداقل ضخامت لایه داخلی لوله دوجداره کاروگیت
• نرخ جریان مذاب لوله کاروگیت
• دانسیته لوله کاروگیت
• پایداری حرارتی لوله کاروگیت
• مقدار دوده
• پراکنش دوده
• آزمون آون مواد اولیه لوله کاروگیت
• مقاومت حلقوی اسمی لوله دوجداره کاروگیت
• مقاومت حلقوی بلند مدت لوله دوجداره کاروگیت

مشخصات

شرایط آزمون

معیار پذیرش

روش آزمون

مشخصات فیزیکی

مقاومت حرارتی آزمون آون

دمای آزمون 110±2ºC

هیچ نوع لایه ای شدت ترک و یا حباب روی سطح لوله مشاهده نشود

ISO 12091:1995

زمان نگه داری e≤8.30 min

زمان نگه داری e>8.60 min

برگشت طولی

دمای آزمون 110±2ºC

≤3%

بدون حباب ترک یا پوسته ای شدن

EN 743 Method A LIQUID

زمان نگه داری e≤8.15 min

زمان نگه داری e>8.30 min

دمای آزمون 110±2ºC

≤3%

بدون حباب ترک یا پوسته ای شدن

EN 743 Method B Air

زمان نگه داری e≤8.15 min

زمان نگه داری e>8.30 min

مشخصات مکانیکی

استحکام ضربه ای

0ºc

TIR ≤10%

EN 744:1995

وزن وزنه 0.5kg               d≤110

وزن وزنه 0.8kg      110≤d≤125

وزن وزنه 1.0kg      125≤d≤160

وزن وزنه 1.6kg      160≤d≤200

وزن وزنه 2.0kg      200≤d≤250

وزن وزنه 2.5kg      250≤d≤315

وزن وزنه 3.2kg      d≥315

               d≤110 , 1600 mm

ارتفاع سقطو عامل ضربه:

d>110 , 2000 mm

انعطاف پذیری حلقوی

طول انحراف قطعه: 300% از d شامل حداقل پنج گام پروفیل

بدون کاهش در نیرو و بدون ترک

EN 1446

وضعیت قطعه: خط قالب نسبت به صفحه فوقانی در زاویه 45 و 90 درجه

نسبت خزش برای لوله PE

طبق الزامات EN ISO 9967

4Atm≥

EN ISO 9967

سختی حلقوی

بزرگتر یا مساوی با رده سفتی حلقوی مورد نظر

مطابق الزامات EN ISO 9969 و یا DIN 16961

EN ISO 9969 و یا DIN 16961

 

جدول شرایط آزمون و معیاری ارزیابی اتصالات

مشخصات

شرایط زمان آزمون

معیار پذیرش

روش آزمون

مشخصات فیزیکی

مقاومت حرارتی آزمون آون

دمای آزمون 110±2ºC

هیچ نوع لایه ای شدت ترک و یا حباب روی سطح لوله مشاهده نشود

ISO 12091:1995

زمان غوطه وری e≤3.15 min

زمان غوطه وری 3≤e≤10.30 min

زمان غوطه وری 10≤e≤20.60 min

مشخصات مکانیکی

سفتی حلقوی

بزرگتر یا مساوی SN مربوط

طبق الز امات استاندارد

EN 13967

استحکام ضربه ای

دمای آزمون: صفر درجه

هیچ ترک و یا شکافی در دیواره مشاهده نشود. اجزای از جا خارج شده واشر بندی را بتوان با دست در جای خود قرار داد

ISO 12061

ارتفاع سقوط وزنه  d≤125 ,1000 mm

d>110 ,500 mm

محل آزمون در دهانه مادگی می باشد

استحکام مکانیکی یا انعطاف پذیری

یا

هیچ ترک، شکاف و یا جداشدگی و نشتی مشاهده نشود

EN 12256

زمان آزمون: 15 MIN

حداقل گشتاور

d≤250     0.15(DN)3×10-6kNm

d>250     0.01(DN)kNm

یا

حداقل جابجایی 170 میلیمتر

 

جدول شرایط آزمون معیارهای ارزیابی مواد اولیه

مشخصات

شرایط آزمون

معیار پذیرش

روش آزمون

مقاومت لوله تک جداره تولید شده در برابر فشار داخلی، به مدت 165 ساعت

کبهای انتهای

دمای آزمایش

جهت

تعداد آزمونه های

تنش محیطی

مدت حفظ شرایط دمایی

نوع آزمایش

مدت آزمایش

نوع b یا a

80ºC

آزاد

عدد 3

4 MPa

مطابق با EN 921

آب در آب

ساعت 165

نمونه لوله دچار هیچ گونه نقیصه ای نگردد

ISIRI 7175-4

نرخ جریان مذاب (gr/10min)

دما و میزان وزنه

190ºC , 5kg

کمتر یا مساوی 0.7 باشد

ISIR 7174

بند 3-5

پایداری حرارتی (OIT)

دما

200ºC

مساوی یا بیشتر از 20 دقیقه باشد

ISIR 7174

بند 6-5

چگالی پلی اتیلن بدون دوه (gr/cm3)

دما

23±2ºC

0/941 تا 0/965

ISIR 7175-5

درصد وزنی دوده

 

2/25±0/25

ISIR 7175-2

پراکنش دوده

 

تصویرهای 1 تا 5

ISIR 7174

بند 4-5

توزیع دوده

 

بهتر از تصویر الف

ISIR 7174

بند 4-5

ESCR (F50)

زمان

192 ساعت

شرایط الف

ISIR 7174

بند 5-5

دیدگاهتان را بنویسید