قیمت لوله پلی اتیلن 63 تا 400 میلیمتر

قیمت روز لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن سال 1401، قیمت روز لوله پلی اتیلن جهت آبرسانی، کابلی و گازرسانی در سایزهای مختلف را در پایین همین بخش ملاحظه فرمائید.

عوامل موثر بر قیمت لوله پلی اتیلن

مواد خام پلی اتیلن از پالایشگاه ها به دست تولیدکننده های لوله های پلی اتیلن می رسد و قیمت لوله پلی اتیلن با توجه به قیمت ارائه آن در بورس هر روزه در حال تغییر می باشد بدین دلیل قیمت لوله پلی اتیلن ثابت نیست.

لوله پلی اتیلن AGAS - شهر صنعتی رشت

بهترین کیفیت، خدمات استاندارد و قیمت لوله پلی اتیلن بدون شک در برند آگاس در رشت می باشد. این برند با استفاده از بهترین مواد ، خط تولید پیشرفته و بعد از کنترل کیفی دقیق محصول را به مشتریان محترم ارائه می نماید.

برای تعیین قیمت لوله پلی اتیلن ابتدا باید وزن یک متر لوله را با توجه به سایز ، مواد اولیه و فشار لوله محاسبه نموده و در قیمت روز مواد اولیه پلی اتیلن ضرب نمائید. چگالی و خلوص مواد اولیه پلی اتیلن در قیمت آن تاثیر دارد.

به علت نوسان شدید قیمت مواد اولیه حتما جهت اطلاع از قیمت لوله پلی اتیلن تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت روز لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر PE80

آگاس 63 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 2 اینچ
 • وزن یک متر 0.580 کیلوگرم
 • ضخامت 3 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 63 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 2 اینچ
 • وزن یک متر 0.873 کیلوگرم
 • ضخامت 4.7 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 63 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 2 اینچ
 • وزن یک متر 1.26 کیلوگرم
 • ضخامت 7.1 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر PE100

آگاس 63 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 0.721 کیلوگرم
 • اندازه 2 اینچ
 • ضخامت 3.8 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 63 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 1.05 کیلوگرم
 • اندازه 2 اینچ
 • ضخامت 5.8 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر PE80

آگاس 75 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 2.5 اینچ
 • وزن یک متر 0.828 کیلوگرم
 • ضخامت 3.6 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 75 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 2.5 اینچ
 • وزن یک متر 1.24 کیلوگرم
 • ضخامت 5.6 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 75 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 2.5 اینچ
 • وزن یک متر1.76 کیلوگرم
 • ضخامت 8.4 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر PE100

آگاس 75 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 1.02 کیلوگرم
 • اندازه 2.5 اینچ
 • ضخامت 4.5 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 75 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 1.47 کیلوگرم
 • اندازه 2.5 اینچ
 • ضخامت 6.8 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر PE80

آگاس 90 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 3 اینچ
 • وزن یک متر 1.18 کیلوگرم
 • ضخامت 4.2 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 90 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 3 اینچ
 • وزن یک متر 1.77 کیلوگرم
 • ضخامت 6.7 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 90 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 3 اینچ
 • وزن یک متر 2.54 کیلوگرم
 • ضخامت 10.1 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر PE100

آگاس 90 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 1.46 کیلوگرم
 • اندازه 3 اینچ
 • ضخامت 5.4 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 90 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 2.12 کیلوگرم
 • اندازه 3 اینچ
 • ضخامت 8.2 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر PE80

آگاس 110 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 4 اینچ
 • وزن یک متر 1.77 کیلوگرم
 • ضخامت 5.3 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 110 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 4 اینچ
 • وزن یک متر 2.62 کیلوگرم
 • ضخامت 8.1 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 110 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 4 اینچ
 • وزن یک متر 3.78 کیلوگرم
 • ضخامت 12.3 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر PE100

آگاس 110 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 2.17 کیلوگرم
 • اندازه 4 اینچ
 • ضخامت 6.6 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

آگاس 110 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 3.14 کیلوگرم
 • اندازه 4 اینچ
 • ضخامت 10 میلیمتر
 • کلاف 100 و 150 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر PE80

آگاس 125 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 5 اینچ
 • وزن یک متر 2.27 کیلوگرم
 • ضخامت 6 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 125 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 5 اینچ
 • وزن یک متر 3.37 کیلوگرم
 • ضخامت 9.2 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 125 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 5 اینچ
 • وزن یک متر 4.87 کیلوگرم
 • ضخامت 14 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر PE100

آگاس 125 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 2.76 کیلوگرم
 • اندازه 5 اینچ
 • ضخامت 7.4 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 125 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 4.08 کیلوگرم
 • اندازه 5 اینچ
 • ضخامت 11.4 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر PE80

آگاس 160 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 6 اینچ
 • وزن یک متر 3.72 کیلوگرم
 • ضخامت 7.7 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 160 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 6 اینچ
 • وزن یک متر 5.50 کیلوگرم
 • ضخامت 11.8 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 160 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 6 اینچ
 • وزن یک متر 7.96 کیلوگرم
 • ضخامت 17.9 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر PE100

آگاس 160 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 4.52 کیلوگرم
 • اندازه 6 اینچ
 • ضخامت 9.5 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 160 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 6.67 کیلوگرم
 • اندازه 6 اینچ
 • ضخامت 14.6 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر PE80

آگاس 200 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 8 اینچ
 • وزن یک متر 5.78 کیلوگرم
 • ضخامت 9.6 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 200 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 8 اینچ
 • وزن یک متر 8.56 کیلوگرم
 • ضخامت 14.7 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 200 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 8 اینچ
 • وزن یک متر 12.4 کیلوگرم
 • ضخامت 22.4 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر PE100

آگاس 200 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 7.05 کیلوگرم
 • اندازه 8 اینچ
 • ضخامت 11.9 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 200 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • وزن یک متر 10.4 کیلوگرم
 • اندازه 8 اینچ
 • ضخامت 18.2 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت روز لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر PE80

آگاس 250 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 10 اینچ
 • وزن یک متر 8.93 کیلوگرم
 • ضخامت 11.9 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 250 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 10 اینچ
 • وزن یک متر 13.4 کیلوگرم
 • ضخامت 18.4 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 250 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 10 اینچ
 • وزن یک متر 19.4 کیلوگرم
 • ضخامت 27.9 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر PE100

آگاس 250 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 10 اینچ
 • وزن یک متر 11 کیلوگرم
 • ضخامت 14.8 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 250 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 10 اینچ
 • وزن یک متر 16.2 کیلوگرم
 • ضخامت 22.7 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر PE80

آگاس 315 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 12 اینچ
 • وزن یک متر 14.2 کیلوگرم
 • ضخامت 15 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 315 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 12 اینچ
 • وزن یک متر 21.2 کیلوگرم
 • ضخامت 23.2 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 315 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 12 اینچ
 • وزن یک متر 30.8 کیلوگرم
 • ضخامت 35.2 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت پلی اتیلن 315 میلیمتر PE100

آگاس 315 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 12 اینچ
 • وزن یک متر 17.4 کیلوگرم
 • ضخامت 18.7 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 315 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 12 اینچ
 • وزن یک متر 25.6 کیلوگرم
 • ضخامت 28.6 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر PE80

آگاس 355 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 14 اینچ
 • وزن یک متر 18 کیلوگرم
 • ضخامت 16.9 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 355 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 14 اینچ
 • وزن یک متر 26.9 کیلوگرم
 • ضخامت 26.1 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 355 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 14 اینچ
 • وزن یک متر 39.1 کیلوگرم
 • ضخامت 39.7 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر PE100

آگاس 355 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 14 اینچ
 • وزن یک متر 22.1 کیلوگرم
 • ضخامت 21.1 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 355 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 14 اینچ
 • وزن یک متر 32.5 کیلوگرم
 • ضخامت 32.2 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر PE80

آگاس 400 میلیمتر 6 بار

تومان / متر
 • اندازه 16 اینچ
 • وزن یک متر 22.9 کیلوگرم
 • ضخامت 19.1 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 400 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 16 اینچ
 • وزن یک متر 34.1 کیلوگرم
 • ضخامت 29.4 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 400 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 16 اینچ
 • وزن یک متر 49.6 کیلوگرم
 • ضخامت 44.7 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر PE100

آگاس 400 میلیمتر 10 بار

تومان / متر
 • اندازه 16 اینچ
 • وزن یک متر 28 کیلوگرم
 • ضخامت 23.7 میلیمتر
 • شاخه 12 متری

آگاس 400 میلیمتر 16 بار

تومان / متر
 • اندازه 16 اینچ
 • وزن یک متر 41.3 کیلوگرم
 • ضخامت 36.3 میلیمتر
 • شاخه 12 متری
خط تولید لوله پلی اتیلن در رشت
فرآیند تولید لوله های پلی اتیلن به روش اکستروژن می باشد که مواد اولیه به صورت گرانول به داخل دستگاه اکسترودر وارد شده و در اثر حرارت ذوب می‌شود.

سپس مواد ذوب شده به وسیله ماردون (میله مارپیچ) به جلو رانده می شود و پس از خروج از اکسترودر وارد قالب می شود.

قیمت لوله پلی اتیلن
مواد پخته شده پس از خروج از سر قالب، از کالیبراتور عبور نموده و در تانک وکیوم با اعمال فشار مناسب شکل داده می شوند . سطح لوله به محض خروج از کالیبراتور بوسیله لایه هایی از جریان آب سرد خنک می گردد.
حرارت بالای مذاب پلی اتیلن بعد از خروج از قالب به تدریج در تانک وکیوم و پس از آن در تانک های خنک کننده با استفاده از آب سرد کاهش می یابد.

سپس بوسیله دستگاه کشنده به تدریج از درون تانک های خلاء و خنک کننده کشیده و بوسیله دستگاه مارک زن، مشخصات فنی، تاریخ تولید، علامت استاندارد و نشان اختصاری نام شرکت بر روی آن ثبت و بوسیله دستگاه برش در متراژ مختلف برش داده می شود.

قیمت لوله پلی اتیلن نسبت به سایر لوله ها بعلت عمر و دوام بالای محصول بسیار مقرون به صرفه است. این نوع لوله دارای انعطاف بالا در هنگام استفاده است و همچنین مقاومت زیادی در برابر شوک های دمایی و ضربات مکانیکی از خود نشان می دهد.

لوله پلی اتیلن در بسیاری از صنایع و مصارف از جایگاه مطلوبی برخوردار است و بیشتر افراد برای کم نمودن بار هزینه ها و بالا بردن عمر بنا از این نوع لوله استفاده می نمایند.

سایز لوله پلی اتیلن در تعیین قیمت موثر بوده و این مورد تاثیر مستقیمی بر قیمت لوله پلی اتلین رشت خواهد داشت. همچنین از عوامل تاثیر گذار بر قیمت این محصول می توان به نوع متریال مصرفی هنگام تولید لوله اشاره نمود.

به علت نوسان بازار این متریال روزانه ، قیمت لوله پلی اتیلن به طور مستمر تغییر نموده و هزینه تولید این لوله ها را متغیر نموده است.

قیمت لوله پلی اتیلن امروزه با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی دارای ثبات نیست و هر روز متفاوت می باشد و قیمت های درج شده در وب سایت صرفا برای اطلاع رسانی می باشد جهت خرید لوله پلی اتیلن و دریافت هزینه دقیق با ما تماس بگیرید.

قیمت لوله پلی اتیلن
سفارش دهید

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید